Yến sào TPK nguyên tổ rút lông định hình

3.600.000

► Tổ yến nguyên chất 100%.

► Tổ yến sào vẫn giữ được nguyên vẹn hình dáng do trải qua quá trình làm sạch thủ công.

► Sản phẩm được bán theo hộp 50 và 100 gram, thường có từ 10 – 12 tổ/hộp/100gram.

► Không sử dụng phụ gia, chất độn, chất bảo quản.

Yến sào TPK nguyên tổ rút lông định hình

3.600.000