Yến sào TPK sơ mướp lẫn chân

2.200.000

► Tổ yến nguyên chất 100%.

► Tổ yến sào vẫn giữ được nguyên vẹn hình dáng do trải qua quá trình làm sạch thủ công.

► Sản phẩm được bán theo hộp 50 và 100 gram từ 10-12 miếng

► Không sử dụng phụ gia, chất độn, chất bảo quản.

Yến sào TPK sơ mướp lẫn chân

2.200.000